Danh sách bài giảng

CHƯƠNG 2: Cách mua bán Coin

Bài 3: Cách mua các Coin khác

Muốn mua các đồng Coin khác thì vào đâu ?

Để mua các đồng Coin khác, ví dụ: đồng Fantom (FTM) bạn bấm vào nút bên dưới:

Bấm để mua coin FTM

Hoặc bấm vào Coin ở cột “Tên Coin” (cột thứ 2 hoặc thứ 3 từ trái sang, bấm vào Coin có gạch dưới)

Chú ý: Cặp giao dịch phải có đuôi là /USDT, vì bạn sẽ dùng đồng Đô La USDT để mua các Coin khác.

Cách đặt lệnh MUA Coin

Akira Lê
Akira Lê
Ví dụ: Tôi dùng 100 Đô La (USDT) để mua đồng FTM. Tôi sẽ đặt lệnh mua nhanh như bên dưới:
Yumi Trang
Yumi Trang
Vì sao kết quả khớp lệnh không đúng chính xác 100 Đô La (USDT) ?
Giá chốt có thể không đúng chính xác 100 Đô La (USDT), mà có xê dịch một chút (nhưng không đáng kể). Điều này là hoàn toàn bình thường, vì giá biến động liên tục.
Akira Lê
Akira Lê
Yumi Trang
Yumi Trang
Vì sao anh không mua theo Số Lượng Coin, mà lại mua theo Giá Trị Coin là 100 Đô La (USDT) ?
Không cần đếm số lượng Coin gì cho mệt, mà quy về giá trị Coin là tầm 100 Đô La (USDT) cho dễ quản lý.
Sau này, nếu giá trị Coin lên 110 Đô La, thì tôi biết ngay mình lãi 10%.
Akira Lê
Akira Lê

Làm sao xem Danh Mục Coin của mình ?

Sau khi mua xong, bạn bấm vào nút bên dưới để xem Danh Mục của bạn đang có những Coin gì và Giá Trị là bao nhiêu:

Bấm để xem Danh Mục Coin

Bạn cần hỗ trợ? Gửi Email cho Akira

Bạn cần hỗ trợ? Gửi Email cho Akira