Danh sách bài giảng

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Bài 1: Tổng quan

Akira Lê
Akira Lê
Bạn xem qua bài này, nhưng không cần phải cố gắng hiểu hết toàn bộ.
Các bài sau sẽ giảng giải chi tiết hơn, giúp bạn hiểu vấn đề một cách dễ dàng.

Phần 1: Tổng quan về Báo cáo tài chính

1.Vì sao nên biết cách đọc Báo cáo Tài chính ?

Akira Lê
Akira Lê
Bên trong Báo Cáo Tài Chính ẩn giấu những sự thật mà báo chí ít khi bóc phốt.
Akira Lê
Akira Lê
Công ty làm ăn thua lỗ → Lợi nhuận liên tục âm → Hủy niêm yết đột ngột → Nhà đầu tư khốn đốn.

Chứng khoán bị huỷ bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
-Kết quả sản xuất, kinh doanh bị lỗ trong ba năm liên tục
-Hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá vốn chủ sở hữu trong báo cáo tài chính năm gần nhất.

Akira Lê
Akira Lê
Bạn cần nhìn vào mục “Lợi nhuận” để xem con số đó là âm hay dương.
→Nếu là số Dương thì tốt.
→Nếu là số Âm thì nguy hiểm.
Bí quyết đơn giản này giúp bạn loại bỏ được 80% cổ phiếu xấu ra ngoài.

2.Ví dụ: Download Báo Cáo Tài Chính của Hòa Phát (HPG)

Ghi chú:
“Hợp Nhất” nghĩa là gộp số liệu công ty mẹ HPG và các công ty con của HPG lại với nhau.
Còn “Công Ty Mẹ” thì chỉ có số liệu công ty mẹ HPG mà thôi.
Số liệu của báo cáo “Hợp Nhất” mang tính tổng thể và đầy đủ hơn.

3.Tải Báo Cáo Tài Chính mới nhất của các cổ phiếu khác ở đâu ?

Bấm vào nút bên dưới để mở:

4.Báo Cáo Tài Chính gồm nội dung gì ?

3 nội dung chính trong Báo Cáo Tài Chính (BCTC) bao gồm:

  1. Báo cáo kết quả kinh doanh,
  2. Bảng cân đối kế toán,
  3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ,

thường nằm ở 15 trang đầu tiên của BCTC.

Bạn cần hỗ trợ? Gửi Email cho Akira

Bạn cần hỗ trợ? Gửi Email cho Akira