Danh sách bài giảng

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Bài 2: Tải Báo Cáo Tài Chính ở đâu? (3 cách)

Tải báo cáo tài chính (BCTC) của công ty ở đâu ?

Có 3 cách để tải Báo Cáo Tài Chính:

Cách 1: 

Bấm vào nút bên dưới để mở:

Cách 2: 

Bạn hãy Bấm vào đây để mở CafeF.vn

  1. Vào CafeF.vn, nhập mã chứng khoán, ví dụ: VNM
  2. Tìm đến mục “Tải BCTC”

bctc-cafef

Cách 3:

Vào trực tiếp Website của công ty đó.

  1. Vào Google.com.vn, tìm tên công ty đó, ví dụ:  Vinamilk
  2. Tìm đến mục “Cổ đông” (hoặc “Nhà đầu tư”), rồi vào “Báo cáo Tài Chính”

Bạn cần hỗ trợ? Gửi Email cho Akira

Bạn cần hỗ trợ? Gửi Email cho Akira